FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Sociálny pedagóg

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Púchov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ul. 1. mája 1264, Púchov
Termín nástupu
1.11.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.10.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
606

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Stupeň vzdelania: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (študijný program sociálna pedagogika alebo odbor sociálna práca)
prax : min. 4 roky
Ďalšie požiadavky
Pracovný pomer: na dobu určitú, do 31. 8. 2022
Náplň práce: práca so žiakmi s problémami v správaní, ťažkosťami v učení, prevencia sociálno-patologických javov
Platové náležitosti: Plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe ( min. 976,50 €)
Požadované doklady:
• Žiadosť o prijatie do zamestnania
• Profesijný životopis
• Motivačný list
• Doklad o vzdelaní (kópia)
• Súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Doklady doručiť do 30.9. 2020 na adresu školy.