FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Vychovávateľ

Základná škola, Košice-Sever

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hroncova 23, Košice-Sever
Termín nástupu
21.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.9.2020
Rozsah úväzku
70%
Počet študentov školy
211

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Motivačný list
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2021

Požadované dokumenty zaslať elektronicky do 18.09.2020 na adresu: [email protected]

- v predmete správy uviesť "Žiadosť + vychovávateľ/ka"

Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.