Filtre

Školský špeciálny pedagóg

Súkromná materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magán Óvoda, Veľký Cetín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kostolná 1/512, Veľký Cetín
Termín nástupu
1.10.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2020
Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC Znalosť práce s PC dobrá úroveň ovládania PC (Word, Excel, PowerPoint, práca s internetom, interaktívnou tabuľou)
Vzdelanie
Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Pozícia bude obsadzovaná v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií detí II“ max. do 31.8.2022

Na e-mailovú adresu SMŠ s VJM: [email protected] zašlite:

žiadosť o prijatie do zamestnania
štruktúrovaný životopis
motivačný list
písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov
kópiu dokladov
originál doklady o ukončenom vzdelaní predložíte na osobnom pohovore

Od uchádzača očakávame:
samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, veľmi dobré komunikačné schopnosti, využívanie inovatívnych metód a foriem vo výučbe, schopnosť kooperácie v tíme a podávať nadštandardné výkony.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magán Óvoda
Kostolná 1/512
Veľký Cetín
+421905634207
Kontaktná osoba
Lajos Ladányi
0905634207

Reagovať na ponuku