Filtre

Školský špeciálny pedagóg

ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pobedim 433, Pobedim
Termín nástupu
1.10.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
107

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel
Vzdelanie
Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. a 31/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - účinná od 15.1.2020
Ďalšie požiadavky
Zamestnávateľ: ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433

Platové náležitosti:
Podľa zákona 552/2003 Z. z a 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov výška
mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
2. Profesijný životopis
3. Motivačný list
4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e-mailovú adresu: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
ZŠ s MŠ Jána Hollého
Pobedim 433
91623 Pobedim
zspobedim.edupage.org
0327794179, 0908980655
Kontaktná osoba
Jarmila Pastulová
0908980655

Reagovať na ponuku