Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Rudňany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Zimné 96, Rudňany
Aprobácia
Fyzika, Matematika
Termín nástupu
1.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
575

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• motivačný list
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.


Platové náležitosti podľa zákona 552/2003 Z. z a 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Zimné 96
05323 Rudňany
zsrudnany1.edupage.org
0534499105
Kontaktná osoba
Mgr. Marián Vytykáč
0534499105