Predmet

Psychológ, školský psychológ

Obchodná akadémia, Bratislava-Nové Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Račianska 107, Bratislava-Nové Mesto
Termín nástupu
1.6.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
420
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Práca s PC na užívateľskej úrovni
Vzdelanie
Požadovaná kvalifikácia v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Ovládanie štátneho jazyka.
Ochota spolupracovať s pedagógmi školy a rodičmi žiakov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Obchodná akadémia
Račianska 107
83102 Bratislava-Nové Mesto
https://oarba.edupage.org/
0244255991,0244255773,0244255148
Kontaktná osoba
Eva Okolicsányiová
0951274603