Psychológ, školský psychológ

Základná škola s materskou školou, Trhovište

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Trhovište 50, Trhovište
Termín nástupu
1.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2022
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
242

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady - predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti školského psychológa v prílohe č.10)
Ďalšie požiadavky
https://zstrhoviste.edupage.org/

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Trhovište 50
07204 Trhovište
www.zstrhoviste.edupage.org
0566495203,0566488337
Kontaktná osoba
Bohuš Jakuboc
056 6495 203