FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Pedagogický asistent

Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa, Partizánske

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nám. SNP č. 200/22, Partizánske
Termín nástupu
2.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.8.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
170

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
V súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Za kľúčovú považujeme osobnosť učiteľa, príjemnú školskú aj triednu atmosféru, citlivý prístup k rôzne nadaným deťom. Dieťa sa do školy musí tešiť. Malo by sa naučiť, že dobré výsledky vyžadujú určité úsilie, no zároveň sa vedieť z nadobúdaných vedomostí a zručností radovať.

Hľadáme nadšeného, energického učiteľa s myšlienkou na vytváranie vzrušujúcich vzdelávacích skúseností v pozitívnom prostredí zameranom na deti.

Vhodní kandidáti na toto miesto:
metódy aktívneho učenia - záujem o uplatňovanie inovačných trendov vo vyučovaní a v práci s deťmi
komunikatívnosť, sociálne zručnosti
samostatnosť, spoľahlivosť a kreativita
pozitívny prístup, chuť učiť a schopnosť motivovať
morálna bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť
znalosť práce s PC výhodou

Poskytneme profesionálne stimulujúce a podporujúce pracovné prostredie a platové podmienky v zmysle zákona - podľa platových taríf pedagogických zamestnancov v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,
• fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov.