Pedagogický asistent

Materská škola, Svidník

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ul. Ľ. Štúra 318/23, Svidník
Termín nástupu
1.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
163
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov a odborných zamestnancov účinná od 15.1.2020

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Ul. Ľ. Štúra 318/23
08901 Svidník
www.mslstura.webnode.sk
0547522393
Kontaktná osoba
Viera Haľková
091194661