Predmet

Pedagogický asistent

Materská škola, Kvetoslavov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kvetoslavov 264, Kvetoslavov
Termín nástupu
1.12.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.11.2022
Rozsah úväzku
27%
Počet študentov školy
49
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 7. 2022”
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Word, Excel, mail
Vzdelanie
- úplné stredoškolské vzdelanie v súlade s Prílohou č.6 k Vyhláške č. 1/2020 Z.z.
-pedagogická prax minimálne 3 roky
-prax na pozícii asistenta učiteľa pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami minimálne 1 rok

Ďalšie požiadavky
- bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede pri vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami v súlade s ich vývinovou úrovňou
- pomáhanie pri prekonávaní barier, ktoré plynú zo zdravotného znevýhodnenia
- spoluorganizovanie činnosti dieťaťa počas výchovno – vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa súvisiacich s plnením školského vzdelávacieho programu
- pomáhanie pri príprave učebných pomôcok
- pomáhanie pri činnostiach zabezpečujúcich životosprávo- osobná hygiena, stravovanie, obliekanie
- práca na 2 hodiny denne

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Kvetoslavov 264
93041 Kvetoslavov
0315625053
Kontaktná osoba
Zoltán Sojka
0315625036