Školský špeciálny pedagóg

Materská škola, Stropkov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov
Termín nástupu
1.10.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
138
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy v zmysle §84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov .

Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• potvrdenie o ukončení adaptačného vzdelávania (výhodou)
• v prípade úspešnosti vo VK Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Podklady zašlite na email: www.msahlinku.sk

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Andreja Hlinku 1762/27
09101 Stropkov
www.msahlinku.sk
0547422677
Kontaktná osoba
Ľudmila Hecková
0547422677