Filtre

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - slovenský jazyk a literatúra

Základná škola, Abrahám

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 4, Abrahám
Aprobácia
Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
1.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.8.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
112

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady
o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, v prípade úspešnosti vo VK Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Základná hrubá mzda: funkčný plat na ponúkanú pozíciu je stanovený v zmysle zákona
č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 4
92545 Abrahám
www.zsmtabraham.edupage.sk
0317857239
Kontaktná osoba
Mgr. Marian Hrbán
031/785 72 39

Reagovať na ponuku