Filtre

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola pri Základnej škole, Borša

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ružová 304, Borša
Termín nástupu
1.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
32

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Pracovný pomer na dobu určitú - zastupovanie počas MD.

Ďalšie požiadavky:
• bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka,
• tvorivosť, kladný vzťah k práci s deťmi,
• práca v tíme.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,
• fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov.
Požadované doklady spolu so žiadosťou je potrebné zaslať poštou, mailom alebo priniesť osobne na adresu školy do 14. 08. 2020.
Uchádzači spĺňajúci uvedené požiadavky budú pozvaní na pracovný pohovor.

Kontaktné údaje:
Základná škola s materskou školou
Ružová 304
076 32 Borša
www.zsborsa.edupage.org
[email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola pri Základnej škole
Ružová 304
07632 Borša
0566792368
Kontaktná osoba
Mgr. Zuzana Lacková
056/668 33 60, 0905 824 685

Reagovať na ponuku