Predmet

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Šišov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Šišov 74, Šišov
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
117
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - pokročilý, Word, Excel
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na výkon pracovnej činnosti školský psychológ.

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2020 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z.z.
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť
Ďalšie požiadavky
Od úspešného uchádzača požadujeme: schopnosť tímovej spolupráce, samostatnosť, organizačné zručnosti, komunikatívnosť, pozitívny vzťah k práci s deťmi.
Žiadosť spolu s profesijným životopisom, kópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní a čestným prehlásením o bezúhonnosti zasielajte e-mailom na adresu: [email protected] alebo na adresu školy.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Šišov 74
95638 Šišov
https://zssisov.edupage.org/
0387696129
Kontaktná osoba
Mgr. Tatiana Babišová
0907227772