FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Stará Ľubovňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Levočská 6, Stará Ľubovňa
Termín nástupu
1.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.7.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
348

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilý užívateľ IT, ovládanie microsoft office, komunikácia v online prostredí
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Škola uprednostní uchádzačov, ktorí majú doplnenú špeciálnu pedagogiku.

Kontaktovaní budú len uchádzači spĺňajúci podmienku vzdelania s príslušnou aprobáciou.

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:
bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť

Požadované doklady:
1. žiadosť o prijatie do zamestnania
2. profesijný životopis
3. kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
4. súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre potreby výberového konania
5. odpis registra trestov z okresného úradu v sídle kraja (dodatočne - iba úspešný uchádzač)
Uvedené dokumenty prosíme doručiť na emailovú adresu [email protected] do 07. 07. 2020.