FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Gaštanová 56, Žilina
Termín nástupu
24.8.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
13.7.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
509

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilý
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov (Príloha č. 6 uvedenej vyhlášky)
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
 žiadosť o prijatie do zamestnania
 profesijný životopis
 kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Iné požiadavky:
 ovládanie štátneho jazyka
 bezúhonnosť