FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka SŠ - anglický jazyk

Stredná odborná škola, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ostrovského 1, Košice-Juh
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
6.7.2020
Rozsah úväzku
54%
Počet študentov školy
738

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Podmienkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom alebo príbuznom odbore.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a súhlas s poskytnutím osobných údajov môžete zasielať e-mailom na [email protected] alebo poštou na adresu školy do 06.07.2020.
Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky (ostatných uchádzačov nekontaktujeme).

Platové zaradenie a plat:
v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov – od 970 eur/plný úväzok)