FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - matematika

Základná škola, Smižany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 3, Smižany
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
25.8.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
3.7.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
675

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Všetci uchádzači o horeuvedené pracovné miesto musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Platové náležitosti sú v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní ...
Ďalšie požiadavky
preferujeme kombinácie: MAT-FYZ; MAT-CHE; MAT-INF
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť,
- štruktúrovaný životopis (priebeh vzdelania, priebeh zamestnaní, číslo telefónu, e-mailová adresa)
- súhlas so spracovaním osobných údajov s originálnym podpisom (tlačivo na https://www.zssmizany.sk/upload/dokumenty/ziadosti-formulare/suhlas-spracovanie-osobnych-udajov-uchadzaci.pdf ).
- Žiadosti je potrebné odoslať na adresu školy tak, aby u zamestnávateľa boli najneskôr 3.7.2020 do 14.00 hod. (doručiť poštou, alebo osobne), elektronicky zaslané žiadosti a reagovanie na ponuku z webovej stránky neakceptujeme.