Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris , Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 2 , Žilina
Aprobácia
Informatika
Termín nástupu
01.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2020
Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základy programovania
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Učiteľ informatiky bude vyučovať informatické predmety v triedach so zameraním na informatiku a programovanie. Medzi benefity školy patrí príjemný a priateľský kolektív, možnosť pracovať s nadanými žiakmi, progresívne vedenie školy, notebook pre učiteľa a finančná participácia školy na profesionálnom raste učiteľa. Učiteľ informatiky získa bezplatný prístup na všetky on-line kurzy spoločnosti Learn2Code, ktorá participuje na vzdelávacom obsahu vyučovanom v našej škole. Preferujeme zamestnanie na 100% úväzok, ale po vzájomnej dohode je možné aj zamestnanie na čiastočný úväzok. Považujeme za prínosné, ak učiteľ súčasne pracuje aj v oblasti IT v praxi, pretože to predpokladá znalosť aktuálnych trendov v dynamicky sa meniacom IT segmente. Profesijný životopis a žiadosť o zamestnanie zasielajte mailom na adresu [email protected] Po posúdení písomných podkladov pozveme vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris
Hlavná 2
Žilina
http://proscholaris.sk/
+421 902 930 201
Kontaktná osoba
Tomáš Milata
0902930201