Poslanie životopisu a reakcia na pracovnú ponuku


Učiteľ/ka SŠ - elektrotechnika, Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia, Jána Jonáša 5, Bratislava-Devínska Nová
Meno: *
Priezvisko: *
Akademický titul:
E-mail: *
Telefón:
Sprievodný text:
Životopis:*
Vybrať súbor
Motivačný list:
Vybrať súbor
Pripojiť prílohy:
Vybrať súbor