Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Gejzu Dusíka, Galanta

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mierová 1454/10, Galanta
Aprobácia
Fyzika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
600
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Windows, MS Office - bezproblémové zvládnutie na stredne pokročilej úrovni
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVsŠ SR č. 173/2023 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa učiteľského smeru v predmete fyzika v kombinácií
• morálna bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• výborné komunikatívne a sociálne spôsobilosti
• záujem o uplatňovanie inovačných trendov vo vyučovaní a v práci s deťmi

Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• doklady o vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov

Vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie e-mailom, prípadne telefonicky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Gejzu Dusíka
Mierová 1454/10
92401 Galanta
www.zsdusikaga.edu.sk
031/7822122, 0911/914779
Kontaktná osoba
Lucia Morovičová
+42131782 2122