FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - dejepis, občianska náuka

Základná škola, Sereď

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ulica Fándlyho 763/7A, Sereď
Aprobácia
Dejepis
Občianska náuka
Termín nástupu
1.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.6.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
571

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:

bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť
ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

1.žiadosť o prijatie do zamestnania
2. profesijný životopis
3. kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
4. súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre potreby výberového konania
odpis registra trestov z okresného úradu v sídle kraja