Filtre

Psychológ, školský psychológ

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Predmestská 1613, Žilina
Termín nástupu
1.5.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.4.2020
Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Word, Excel, PP
Vzdelanie
• VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• splnenie podmienok Prílohy č. 12. k vyhláške č. 1/2020 Z.z.
Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia: Kariérový poradca

 písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 profesijný štruktúrovaný životopis
 motivačný list
 preukázanie zdravotnej spôsobilosti
 písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej podobe zasielajte do 16.4.2020 na adresu:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Žilina, Predmestská 1613, 010 01
Žilina.
Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom o zamestnanie bude dohodnutý telefonicky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Predmestská 1613
01001 Žilina
0415650018
Kontaktná osoba
Ivan Moravčík
041 565 00 18

Reagovať na ponuku