Filtre

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Bratislava-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlboká cesta 4, Bratislava-Staré Mesto
Termín nástupu
1.4.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.3.2020
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
328

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Internet
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady a náplň práce v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Platové podmienky sú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa.
Pracovná pozícia je v rámci implementácie národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov.“
Požadované doklady:
- Žiadosť o prijatie do zamestnania
- Profesijný životopis vo formáte CV Europas
(https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=europass)
- Súhlas so spracovávaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Kópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Hlboká cesta 4
81104 Bratislava-Staré Mesto
www.zshlboka.edupage.org
0252498776
Kontaktná osoba
Eva Baluchová
0949705374

Reagovať na ponuku