Filtre

Špeciálny pedagóg

Základná škola Mojzesovo-Černík, Mojzesovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mojzesovo 505, Mojzesovo
Termín nástupu
1.4.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.3.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
226

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika.
V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o vzdelaní
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do
zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zaslať najneskôr do 25.3.2020 poštou alebo mailom.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom
- priateľský vzťah k deťom, tvorivosť, kreativita, pracovitosť, vodičský preukaz výhodou, prax
vítaná
- termín nástupu 1.4.2020 /resp. podľa dohody/

Plat v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Mojzesovo-Černík
Mojzesovo 505
94104 Mojzesovo
www.zsmojzesovo.edupage.sk
0356578001
Kontaktná osoba
Stanislav Petráš
035/6578001

Reagovať na ponuku