Filtre

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - matematika, informatika

Spojená škola sv. Františka Assiského, Malacky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kláštorné nám. 1, Malacky
Aprobácia
Matematika
Informatika
Termín nástupu
1.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
679

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
-dobrá úroveň ovládania PC (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, práca s internetom)
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:
a) kvalifikačné predpoklady,
b) bezúhonnosť (https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/bezuhonnost/)
c) zdravotná spôsobilosť,
d) ovládanie štátneho jazyka.-zrelá osobnosť, ktorá má chuť stále na sebe pracovať
-veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti
-schopnosť samostatnej práce
-zodpovednosť, lojalita, flexibilita, dôslednosť
-poriadkumilovnosť a rešpektovanie pravidiel
-tvorivosť a trpezlivosť
-uprednostníme empatických učiteľov so záujmom o nové formy a metódy učenia

Svoje žiadosti s profesijným životopisom zasielajte poštou na adresu školy alebo mailom s priloženým podpísaným súhlasom so spracovaním osobných údajov.
Výberové konanie môže byť ukončené skôr, nakoľko prebieha už v tomto čase

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola sv. Františka Assiského
Kláštorné nám. 1
90101 Malacky
https://csmalacky.edupage.org/
0347723803
Kontaktná osoba
Daniel Masarovič
0917350117

Reagovať na ponuku