FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Pedagogický asistent

Materská škola, Slovinky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Slovinky 591, Slovinky
Termín nástupu
2.3.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.2.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
43

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC, internet
Vzdelanie
- podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – Príloha č. 6
Ďalšie požiadavky
• Osobné a morálne predpoklady, kladný vzťah k deťom
• Znalosť príslušnej legislatívy a dokumentácie
• Zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, komunikatívnosť
• Uchádzač predloží spolu so žiadosťou overené kópie dokladov o vzdelaní, profesijný životopis, motivačný list, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (§ 16 zákona 138/2019 Z.z), potvrdenie bezúhonnosti (§ 15 zákona 138/2019 Z.z), písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 18/2018 Z. z.)