Filtre

Učiteľ/ka ZUŠ

Základná umelecká škola, Ilava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pivovarská 662/80, Ilava
Termín nástupu
1.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2020
Rozsah úväzku
87% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
294

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word,Excel,IZUŠ - výhodou
Vzdelanie
kvalifikačné predpoklady v súlade s časťou X. v prílohe č. 1 vyhlášky MŠ SR č.
437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov – požadované
vzdelanie: vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore hra na klavíri
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná umelecká škola
Pivovarská 662/80
01901 Ilava
http://www.zusil.verejne.org/
0424465446, 0948389122, 0424441088
Kontaktná osoba
Monika Bagínová,DiS.art.
0948 389 122

Reagovať na ponuku