Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Gymnázium Karola Štúra, Modra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nám. slobody 5, Modra
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
4.7.2024
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
328
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet pokročilý, MS Word, Excel
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie II.stupňa v požadovanom odbore
-podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
-schopnosť pracovať v tíme
-samostatnosť
-komunikatívnosť,asertívnosť
Pozvaní budú len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium Karola Štúra
Nám. slobody 5
90001 Modra
https://gymmo.edupage.org/
0336472576,0336400379
Kontaktná osoba
Mgr. Danica Grnáčová
0905800624