FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou, Dunajov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dunajov 235, Dunajov
Termín nástupu
2.3.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.2.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
45

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
nternet -pokročilý, MS OfficeWord, Excel
Vzdelanie
a) vysokoškolské vzdelanie I., II. stupňa,
b) úplné stredoškolské vzdelanie + doplnenie pedagogickej spôsobilosti
-podľa zákona č. 138/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

Pracovná pozícia pedagogického asistenta sa vytvára na dobu určitú v rámci Národného projektu “Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov”.
Ďalšie požiadavky
- komunikatívnosť, asertívnosť
- pozitívny prístup,
- svedomitosť,
- schopnosť pracovať v tíme
- samostatnosť
- organizačné zručnosti
- práca s IKT

Požadované doklady:
- vysvedčenie o maturitnej skúške,
- vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu,
- žiadosť
- profesijný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy
- odpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace