FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Pedagogický asistent

Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš
Termín nástupu
1.4.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.3.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
523

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet -pokročilý, MS officeWord, Excel
Vzdelanie
Úplné stredné vzdelanie:
a) úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti alebo
b) v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo alebo
c) úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v MPC skončené do 31.08.2010
alebo VŠ I. stupňa:
a) učiteľstvo a pedagogické vedy alebo
b) študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovávaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov