FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Kysucké Nové Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto
Termín nástupu
20.1.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.1.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
573

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Žiadame zaslať: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, doklad o ovládaní štátneho jazyka (maturitné vysvedčenie), súhlas so spracovaním osobných údajov ( vzor je zverejnený na stránke školy – www.zsnabreznaknm.sk), potvrdenie žiadosti o bezúhonnosť cez portál crinfo alebo cez okresný úrad - odbor školstva (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy), potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy)
Ďalšie požiadavky
Jedná sa o zástup za dlhodobú PN v trvaní 3-5 týždňov,