FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - fyzika, matematika

Základná škola s materskou školou, Jelšava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Železničná 245, Jelšava
Aprobácia
Fyzika
Matematika
Termín nástupu
1.1.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.12.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
450

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
písomná žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
• profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu
o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti podľa zákona č. 18/2018 Z. z. a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.