FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Vychovávateľ

Stredná odborná škola, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ostrovského 1, Košice-Juh
Termín nástupu
1.12.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.10.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
738

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
VŠ II.stupňa - študijný odbor pedagogika, študijný program vychovávateľstvo
VŠ I. stupňa - študijný odbor pedagogika, študijný program vychovávateľstvo
ÚSO - učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
Ďalšie požiadavky
Podmienkou je ukončené vzdelanie v príslušnom odbore, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, kópie dokladov o vzdelaní a súhlas s poskytnutím osobných údajov môžete zasielať e-mailom na [email protected] alebo poštou na adresu školy do 20.10.2019.
Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky (ostatných uchádzačov nekontaktujeme).

Platové zaradenie a plat:
v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v závislosti od stupňa dosiahnutého vzdelania, platovej triedy a odpracovaných rokov – od 743 eur)