FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Riaditeľ

Základná škola, Bratislava-Devínska Nová

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pavla Horova 16, Bratislava-Devínska Nová
Termín nástupu
1.11.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
8.10.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
269

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, aktívna znalosť práce s PC,
Vzdelanie
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
• prvá atestácia v zmysle § 37 a § 49 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a v súlade s § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
• bezúhonnosť v súlade s § 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• zdravotná spôsobilosť v súlade s § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• ovládanie štátneho jazyka v súlade s § 11 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• znalosť legislatívy zariadenia s právnou subjektivitou,