Filtre

Vedúci školskej jedálne

Školská jedáleň pri Základnej škole, Svätý Jur

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kollárova 5, Svätý Jur
Termín nástupu
15.8.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
9.8.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
440

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Úplné stredné vzdelanie s maturitou z okruhu stravovania (Stredná hotelová škola, Stredná škola spoločného stravovania, Stredná priemyselná škola potravinárska a pod., prípadne ekonomické vzdelanie z praxou v školskej jedálni).
Iné požiadavky:
- Predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z.z.: spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
- Znalosť v oblasti stravovacích služieb, znalosť v oblasti vedenia účtovnej agendy
- Znalosť materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie
- Samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť
- Manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
- Práca s počítačom (Word, Excel, Internet pokročilý)
- Vodičský preukaz skupiny B
- Prax z okruhu stravovania a vedenia zariadenia školského zariadenia vítaná
Ďalšie požiadavky
Informácie o pracovnom mieste:
Miesto práce: Školská jedáleň, Kollárova 5, Svätý Jur
Ponúkaný plat: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z., nástupné zaradenie PT 5, základný nástupný plat 800 Eur
Termín nástupu: august 2019
Druh pracovného pomeru: plný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie - vedúci školskej jedálne - neotvárať“ je potrebné zaslať, alebo osobne doručiť najneskôr do 01.08.2019 do 12:00 hod. na adresu: Mestský úrad Svätý Jur, Prostredná č. 29, 900 21 Svätý Jur.

Zoznam požadovaných dokladov:
- Prihláška do výberového konania
- Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- Profesijný životopis
- Písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa nariadenia EP a Rady 2016/679 o GDPR a v súlade zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

Bližšie informácie na www.svatyjur.sk

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Školská jedáleň pri Základnej škole
Kollárova 5
90021 Svätý Jur
44971597
Kontaktná osoba
Ľubica Lackovičová
02/49202310

Reagovať na ponuku


RSS Feed Widget