FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Varhaňovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Varhaňovce 62, Varhaňovce
Termín nástupu
1.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
93

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC - Microsoft Office a interaktívnou tabuľou
Vzdelanie
Učiteľstvo pre prvý stupeň ZŠ, uprednostňovať budeme uchádzačov s rozšírením kvalifikácie cudzieho jazyka – anglický jazyk na 1. stupni ZŠ,
- odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
Do výberového konania zaslať:
- žiadosť o prijatie do zamestnania (mailom, poštou alebo osobne),
- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača,
- motivačný list,
- overené fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do
zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Úspešný uchádzač doloží výpis z registra trestov a lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.