FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - fyzika, geografia, informatika

Súkromná základná škola Felix, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Krásnohorská 14, Bratislava-Petržalka
Aprobácia
Fyzika
Geografia
Informatika
Termín nástupu
19.8.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
200

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pridajte sa k nám, realizujte svoje nápady a učte inak. Ponúkame Vám prácu v prostredí, kde sa ako k deťom, tak aj ku svojim zamestnancom správame s rešpektom a spoločne vytvárame vzájomne spolupracujúcu komunitu.

V našej škole uplatňujeme konštruktivistický prístup ku vzdelávaniu. Deti systematicky vedieme k tomu, aby k čiastkovým poznatkom prichádzali postupným objavovaním. Ich aplikovaním sa deti učia prirodzene využívať objavené poznatky v praxi, sú viac motivované, majú záujem hľadať neštandardné riešenia každodenných situácií. Vytvárame pozitívnu pracovnú atmosféru, bez strachu a obáv z vlastného zlyhania. Deti sa aktívne podieľajú na organizácii vyučovania - dávame prednosť voľnému detskému prejavu pred drilom a memorovaním. Podporujeme deti v ich objavovaní sveta cez zážitkové, hravé učenie.

Životopis a motivačný list posielajte do 30.4.2019.

Platové ohodnotenie: V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme + variabilná zložka platu podľa interných predpisov školy Felix