FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Pohorelá

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
Termín nástupu
26.11.2018
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2019
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
197

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel - pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Prihlášku doloženú o:
1. Fotokópie dokladov o vzdelaní
2. motivačný list
3. profesijný životopis

zasielajte na adresu:
ZŠ s MŠ Pohorelá, Kpt. Nálepku 878/159, 976 69 Pohorelá
alebo e-mailom na [email protected]

Ďalšie požiadavky a kritériá:
• bezúhonnosť
• telesná a duševná spôsobilosť na prácu

Pri vzniku pracovného pomeru úspešný uchádzač ďalej predloží:
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• potvrdenie lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti na prácu.