Aktuálne ponuky práce v školstve

1 - 20 z 357
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Veľké Dravce 220, Veľké Dravce
Pedagogická pozícia 25.9.2021
Základná škola kniežaťa Pribinu
Andreja Šulgana 1, Nitra
Pedagogická pozícia 24.9.2021
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Veľké Dravce 220, Veľké Dravce
Pedagogická pozícia 24.9.2021
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Veľké Dravce 220, Veľké Dravce
Pedagogická pozícia 24.9.2021
Základná škola
Kecerovce 79, Kecerovce
Pedagogická pozícia 24.9.2021
Cirkevné konzervatórium
Beňadická 16, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 24.9.2021
Stredná odborná škola technická
Vranovská 4, Bratislava-Petržalka
Pedagogická pozícia 24.9.2021
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Spojenej katolíckej školy
Farská 19, Nitra
Pedagogická pozícia 24.9.2021
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Veľké Dravce 220, Veľké Dravce
Pedagogická pozícia 24.9.2021
Základná škola s materskou školou
Novozámocká 129, Nitra
Pedagogická pozícia 24.9.2021
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 24.9.2021
Súkromná materská škola BESST
Limbová 3, Trnava
Nepedagogická pozícia 24.9.2021
Základná škola s materskou školou - predprimárne vzdelávanie
Kalinčiakova 12, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 24.9.2021
Súkromná školská jedáleň
Česká 10, Bratislava-Nové Mesto
Nepedagogická pozícia 23.9.2021
Stredná odborná škola
Športová 675, Stará Turá
Pedagogická pozícia 23.9.2021
Cirkevné konzervatórium
Beňadická 16, Bratislava-Petržalka
Nepedagogická pozícia 23.9.2021
Základná škola a GYMNÁZIUM s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
Dunajská 13, Bratislava-Staré Mesto
Nepedagogická pozícia 23.9.2021
Základná škola
Janka Kráľa 1, Nová Dubnica
Pedagogická pozícia 23.9.2021
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 23.9.2021
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21, Bratislava-Ružinov
Pedagogická pozícia 23.9.2021