Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Košice-Západ

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ulica slobody 1, Košice-Západ
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
1.10.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
152
Platové podmienky
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet pokročilý, práca s interaktívnou tabuľou, PowerPoint
Vzdelanie
Podľa zákona 552/2003 Z. z a 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov výška mzdy závisí o stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.
Ponuke vyhovujú uchádzači s aprobáciou matematika - výtvarná, matematika - informatika, alebo matematika - fyzika,
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o prijatie do zamestnania
štruktúrovaný profesijný životopis
súhlas so spracovaním osobných údajov
doklady o nadobudnutom vzdelaní (kópia)
od úspešného uchádzača budú ďalej požadované:
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, nie staršie ako 3 mesiace.
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač podal žiadosť o odpis z registra trestov, nie staršie ako 3 mesiace.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Ulica slobody 1
04011 Košice-Západ
www.zsslobody.eu
0556438665
Kontaktná osoba
Mgr. Anna Demeterová
0556438665