Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
P. Dobšinského 4923/38A, Rimavská Sobota
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
82
Platové podmienky
Podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti uvedené v prílohe č. 1 – I. časť Učiteľ materskej školy).
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
IKT zručnosti, samostatná práca s PC programami
Vzdelanie
žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka, čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti ,čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Ďalšie požiadavky
žiadosti s požadovanými dokladmi doručte mailom [email protected] najneskôr do 19.8.2022.
Termín nástupu 01.09.2022

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
P. Dobšinského 4923/38A
97901 Rimavská Sobota
www.msdobsinskeho.szm.sk
0475622406
Kontaktná osoba
Andrea Ternóczka
0902335122