Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Vráble

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 152/15, Vráble
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
4.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
63
Platové podmienky
- v zmysle aktuálnych platových taríf pedagogických zamestnancov od 938,00 €
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 173/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Osobnostné predpoklady:
- spôsobilosť na právne úkony,
- morálna bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť.

Ďalšie požiadavky:
- ovládanie štátneho jazyka,
- komunikačné a organizačné schopnosti,
- kreatívnosť, flexibilita,
- pozitívny prístup a vzťah k deťom,
- znalosť AJ je výhodou.

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- doklad o ukončení vzdelania,
- motivačný list,
- písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zák. č. 18/2018,
- doklad o zdravotnej spôsobilosti (predkladá vybraný uchádzač pred podpisom zmluvy).

Termín ukončenia prijímania žiadostí
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v termíne do 4. 7. 2024 na adresu: Mestský úrad - Školský úrad, Hlavná 1221, 952 16 Vráble, alebo mailom na adresu: [email protected], vybraní uchádzači budú telefonicky kontaktovaní.Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Hlavná 152/15
95201 Vráble
mshlavnavrable.edupage.org
0377832437,0917336285
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Čápová
0377777065