Predmet

Učiteľ/ka ZUŠ

Základná umelecká škola, Jaslovské Bohunice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sídlisko 341/1, Jaslovské Bohunice
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
99
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Základné znalosti internet, Win10, Microsoft Office, Canva
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme kreatívneho a spoľahlivého pedagóga výtvarného odboru, ktorý spĺňa osobitné kvalifikačné predpoklady pre vyučovanie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná umelecká škola
Sídlisko 341/1
91930 Jaslovské Bohunice
www.zus.jaslovske-bohunice.sk
0948109002
Kontaktná osoba
Mgr. art Dagmar Kimerling
0948109002