Vedúci školskej jedálne

Základná škola, Beluša

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Slatinská 3, Beluša
Termín nástupu
1.3.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.12.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
584
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
• znalosť práce s PC Microsoft Office - bežná užívateľská prax, práca so softvérom skladového hospodárstva vítaná (Edupage, iKelp)
Vzdelanie
Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti potravinárstva a spoločného stravovania // ekonomické vzdelanie. Prax v oblasti stravovania - minimálne 2 roky.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady
• žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým kontaktom,
• životopis,
• kópie dokladov o vzdelaní,
• súhlas uchádzača so spracovaním osobným údajov
Náplň (druh) práce
• riadenie a kontrola prevádzky školskej jedálne - nákup tovaru na základe dodávateľsko-odberateľských zmlúv, tvorba jedálnych lístkov, normovanie jedál podľa zisteného stavu stravníkov a platných receptúr,
• vedenie požadovanej evidencie súvisiacej so stravovaním,
• spolupráca na verejnom obstarávaní
Iné požiadavky
• znalosť práce s PC Microsoft Office - bežná užívateľská prax, práca so softvérom skladového hospodárstva vítaná (Edupage, iKelp).

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu posielajte, prosím, svoje dokumenty elektronicky na mailovú adresu [email protected] do 15.12.2023.
Kontaktovaní budú iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a kritériá na uvedenú pozíciu.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Slatinská 3
01861 Beluša
https://zsbelusa.edupage.org/
042/4624691,0948071045
Kontaktná osoba
Ing. Edita Horváthová
0948 071 045