Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Ekonóm/ka

Základná škola s materskou školou Šúrovce, Šúrovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 3, Šúrovce
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, internet
Vzdelanie
- úplné stredné vzdelanie s maturitou ekonomického zamerania,
- vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania
Ďalšie požiadavky
-komplexné spracovanie agendy finančného účtovníctva podľa platnej legislatívy, metodiky a interných predpisov školy
- ovládanie zákona o účtovníctve, účtovnej osnovy a postupov účtovania
- zostavenie účtovných závierok - finančné a účtovné výkazy
- komplexné zabezpečenie rozpočtovníctva
- tvorba, aktualizácia, zmeny, sledovanie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov,
- spracovanie správy o hospodárení
- tvorba smerníc, interných predpisov, zmlúv
- inventarizácia majetku
- koordinovanie nákupu schváleného majetku a materiálu pre potreby školy,
- verejné obstarávanie
- komplexné vedenie personálnej a mzdovej agendy
prax min. 2 roky

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Šúrovce
Školská 3
91025 Šúrovce
-
Kontaktná osoba
Lenka Hanáková
0905758894