Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Košice-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kuzmányho 6, Košice-Staré Mesto
Termín nástupu
26.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.6.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
141
Platové podmienky
V zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od platovej triedy od 1.161,50 € za mesiac + zvýšenie PT za započítanú prax
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC, internet - pokročilý
Vzdelanie
Podľa zákona č. 138/2019 Z.z., o pedagogických a odborných zamestnancoch , ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov. Požadovaným stupňom vzdelania je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:•žiadosť o prijatie do zamestnania,• profesijný životopis• motivačný list •súhlas so spracovaní osobných údajov - Podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, •fotokópia dokladov o vzdelaní
Iné požiadavky: •ovládanie štátneho jazyka, •ovládanie maďarského jazyka, • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, • zdravotná spôsobilosť na výkon povolania, • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
, • spoľahlivosť, • asertivita a komunikatívnosť. Svoje žiadosti a životopisy zasielajte mailom na adresu: [email protected], prípadne poštou na adresu školy.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
Kuzmányho 6
04174 Košice-Staré Mesto
https://marai.edupage.org/
0556221954,+421556221954
Kontaktná osoba
Valéria Šomšáková
+421556221954