Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Evanjelické gymnázium Jána Ámosa Komenského, Košice-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Škultétyho 10, Košice-Staré Mesto
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
23.8.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
600
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Základné digitálne kompetencie, napr. MS Office
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- motivačný list v anglickom jazyku
- štruktúrovaný profesijný životopis
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania
- fotokópie dokladov o vzdelaní
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z.z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Evanjelické gymnázium Jána Ámosa Komenského
Škultétyho 10
04001 Košice-Staré Mesto
https://egjak.edupage.org/
0556815611,0556815610,+421 55 681 56 11
Kontaktná osoba
Mgr. Martin Ilavský
+421556815610