Predmet
Pracovné ponuky za
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Školník

Základná škola s materskou školou, Bratislava-Nové Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Riazanská 75, Bratislava-Nové Mesto
Termín nástupu
1.3.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.2.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
520
Platové podmienky
Podľa zákona 553/2003 Z. z. a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
áno

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- nižšie stredné vzdelanie
- certifikát/osvedčenie na obsluhu a údržbu tlakových nádob
stabilných alebo VTZ tlakových


Ďalšie požiadavky
Medzi hlavné činnosti patrí:
- zabezpečenie plynulej prevádzky školy (budovy a jej okolia školy)
- vykonávanie údržbárskych prác okrem tých, ktoré si vyžadujú
odborný zásah
- kontrola vykurovacieho systému, kúrenie
- dohľad a udržiavanie čistoty a poriadku budovy a okolia školy,
o.i. čistenie chodníkov, kosenie a pod.


Ďalšie požiadavky:
- samostatnosť
- iniciatívnosť
- priateľská komunikácia s deťmi a dospelými

Ponúkame:
- predĺženie pracovnej zmluvy po 1.roku na dobu neurčitú,
- vzájomný rešpekt a porozumenie,
- úsmevy detí, kolegýň a kolegov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Riazanská 75
83103 Bratislava-Nové Mesto
https://zsriazanska.edupage.org/
+421244253122,+421910639126
Kontaktná osoba
Mgr. Mária Rothensteinová
+421244253122