Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Miloslavov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná ulica 81/42, Miloslavov
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.5.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
520
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z.z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov a Nariadenia vlády č. 388/2018, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov.

Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Windows, MS Office
Vzdelanie
vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Hlavná ulica 81/42
900 42 Miloslavov
www.zsmiloslavov.sk
0245987042
Kontaktná osoba
Iveta Fedorová
0907 711 846